Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα
 
Γενικές Πληροφορίες
  Η Δράση
  Που Απευθύνεται
  Φάσεις Έργων
  Προϋπολογισμός
  Τι Επιδοτείται
Περιεχόμενα
  Α΄ Κύκλος
  Δράση Wireless Hotspots - Α' Κύκλος
  Ενημερωτικό Φυλλάδιο
  Ενημερωτικό Φυλλάδιο
  Επίσημοι Οδηγοί - Έντυπα
  Προκήρυξη Δράσης (Υπουργική Απόφαση)
  Οδηγός Υποβολής
  Οδηγός Αξιολόγησης
  Οδηγός Υλοποίησης
  Εξέλιξη Δράσης
  Στάδιο εξέλιξης Α' Κύκλου
  Προκήρυξη - Δημοσιότητα
  Wireless Hotspots - Ασύρματη Ελευθερία
  Ημερίδες Ενημέρωσης
  Υποδοχή Προτάσεων
  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής των Δικαιολογητικών Συμμετοχής
  Στατιστικά συμμετοχής στο Πρόγραμμα Wireless Hotspots
  Αξιολόγηση Προτάσεων
  Αποτελέσματα Αξιολόγησης της Δράσης Wireless Hotspots
  Κατάρτιση Συμβάσεων
  Ολοκλήρωση Υπογραφής Συμβάσεων
  Υλοποίηση Έργων
  Έκθεση Ολοκλήρωσης - Αποτελεσμάτων Έργου Τελικού Αποδέκτη Δράσης Wireless Hotspots
  Αιτήσεις Συμβατικής Τροποποίησης Εγκεκριμένου Έργου Α', Β' και Γ' Κύκλου
  Έκθεση Ολοκλήρωσης Α’ Φάσης Έργου Τελικού Αποδέκτη Α' Β' και Γ' Κύκλου
  Β΄ Κύκλος
  Β' Κύκλος Υποβολής Προτάσεων
  Επίσημοι Οδηγοί - Έντυπα
  Προκήρυξη Β' Κύκλου Δράσης (Υπουργική Απόφαση)
  Οδηγός Υποβολής
  Οδηγός Αξιολόγησης
  Οδηγός Υλοποίησης
  Εξέλιξη Δράσης
  Στάδιο Εξέλιξης Β' Κύκλου
  Προκήρυξη - Δημοσιότητα
  Ενημερωτικό Φυλλάδιο Β' Κύκλου
  Προκήρυξη Β’ Κύκλου Δράσης Wireless Hotspots
  Υποδοχή Προτάσεων
  Στατιστικά συμμετοχής του Β' Κύκλου της Δράσης Wireless Hotspots
  Αξιολόγηση Προτάσεων
  Αποτελέσματα Αξιολόγησης Β’ Κύκλου Δράσης Wireless Hotspots
  Κατάρτιση Συμβάσεων
  Υλοποίηση Έργων
  Έκθεση Ολοκλήρωσης - Αποτελεσμάτων Έργου Τελικού Αποδέκτη Δράσης Wireless Hotspots
  Έκθεση Ολοκλήρωσης Α’ Φάσης Έργου Τελικού Αποδέκτη Α' Β' και Γ' Κύκλου
  Αιτήσεις Συμβατικής Τροποποίησης Εγκεκριμένου Έργου Α', Β' και Γ' Κύκλου
  Σήμανση των χώρων εγκατάστασης των Wireless Hotspots
  Γ' Κύκλος
  Επίσημοι Οδηγοί - Έντυπα
  Προκήρυξη Γ' Κύκλου Δράσης (Υπουργική Απόφαση)
  Οδηγός Υποβολής
  Οδηγός Αξιολόγησης
  Οδηγός Υλοποίησης
  Εξέλιξη Γ' Κύκλου
  Προκήρυξη - Δημοσιότητα
  Προκήρυξη Γ' Κύκλου Δράσης Wireless Hotspots
  Υποδοχή Προτάσεων
  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής Δικαιολογητικών Συμμετοχής Γ' Κύκλου
  Αξιολόγηση Προτάσεων
  Αποτελέσματα Αξιολόγησης των Προτάσεων του Γ΄ Κύκλου της Δράσης
  Κατάρτιση Συμβάσεων
  Υλοποίηση Έργων
  Έκθεση Ολοκλήρωσης Α’ Φάσης Έργου Τελικού Αποδέκτη Α' Β' και Γ' Κύκλου
  Αιτήσεις Συμβατικής Τροποποίησης Εγκεκριμένου Έργου Α', Β' και Γ' Κύκλου
  Έκθεση Ολοκλήρωσης - Αποτελεσμάτων Έργου Τελικού Αποδέκτη Δράσης Wireless Hotspots
  Ανακοινώσεις-Νέα
  Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Υποστήριξης Δράσης Wireless Hotspots
  Βιβλιοθήκη
  Επιχειρηματικά Μοντέλα
  Επιχειρηματικά Μοντέλα
  Προοπτικές Επιχειρηματικής Βιωσιμότητας και Επιτυχίας
  Εφαρμογές
  Σταθμοί και μέσα μαζικής μεταφοράς
  Κέντρα Υγείας
  Εκπαιδευτικά κέντρα και σχολεία
  Εκθεσιακοί και συνεδριακοί χώροι
  Χώροι διαμονής και φιλοξενίας
  Εμπορικά κέντρα
  Χώροι εστίασης και αναψυχής
  Τεχνολογίες
  Ασύρματη Τοπική Πρόσβαση
  Ευρυζωνική Πρόσβαση
Σχετικά Links
  Πρώτης Σελίδας
  Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
  Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»
  ¶λλοι Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
  Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
  3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
  Ελληνική Ομάδα Εργασίας για την Ευρυζωνικότητα
  Πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών – eEurope 2005
  Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Προτύπων για Τηλεπικοινωνίες – ETSI
  Ομάδα Εργασίας της ΙΕΕΕ για την ανάπτυξη του προτύπου 802.11
  Πρότυπα ΙΕΕΕ 802.11
  Wi-Fi Alliance
  Wireless LAN Association
Λοιπές Υπηρεσίες
  Υποβολή Πρότασης
  HelpDesk
  FAQs (Συχνές Ερωτήσεις)
  Συμετοχή
 
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved