Αρχική Σελίδα / Η Δράση
 
 Γενικές Πληροφορίες
 
 Περιεχόμενα
 
 Σχετικά Links
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Η Δράση 
 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», μέσω της αξιοποίησης των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), προσφέρει νέες δυνατότητες και επιχειρηματικές ευκαιρίες στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Η Δράση «Wireless Hotspots», έρχεται να υποστηρίξει και να ενισχύσει, μια από τις νέες και πλέον γοργά αναπτυσσόμενες και καινοτόμες διεθνείς πρακτικές στο χώρο παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, επιχορηγείται η ανάπτυξη σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε χώρους με σημαντικό αριθμό συγκέντρωσης χρηστών / επισκεπτών.

Συμπληρωματικά, οι υποδομές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ασύρματα δίκτυα τοπικής πρόσβασης (WLANs) αποτελώντας μια χαμηλού κόστους και υψηλής αξιοπιστίας λύση για τις περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή ή επιθυμητή η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης.

Το σχετικά μικρό κόστος υλοποίησης σε συνδυασμό με την περιορισμένη τεχνολογική πολυπλοκότητα που εμπεριέχει μια τέτοια λύση, την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική για επιχειρήσεις που έχουν στόχο να:

 • προσφέρουν νέες προηγμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • αυξήσουν το πελατολόγιό τους και τον κύκλο εργασιών τους
 • αποκτήσουν στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού

Στόχοι της Δράσης

 1. Παροχή προηγμένων υπηρεσιών σε περισσότερους πολίτες μέσω της γρήγορης και ασύρματης πρόσβασης στο Internet σε χαμηλό κόστος, με παράλληλη μείωση των γεωγραφικών περιορισμών.
 2. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω της εγκατάστασης νέων τεχνολογιών και της υιοθέτησης σύγχρονων επιχειρηματικών πρακτικών.

Οφέλη για τις Επιχειρήσεις

 • Βελτιωμένη εξυπηρέτηση των πελατών τους προσφέροντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας
 • Νέες πηγές εσόδων, έμμεσες (προσέλκυση νέων πελατών κλπ.), ή άμεσες (παροχή των υπηρεσιών σε συνδρομητική βάση)
 • Μείωση του κόστους και του χρόνου ανάπτυξης της δικτυακής υποδομής της επιχείρησης
 • Δυνατότητα παράλληλης αξιοποίησης του Wireless Hotspot για ενδο-επιχειρησιακή χρήση

Οφέλη για τους Χρήστες

 • Ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και σε τοπικά δίκτυα επικοινωνιών με υψηλές ταχύτητες επικοινωνίας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς
 • Πρόσβαση σε νέες, προηγμένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με χαμηλό κόστος (π.χ. Voice over IP)
 • Δυνατότητα αξιοποίησης του χρόνου τους κατά την διάρκεια ταξιδιών/ μετακινήσεων / αναμονής
 • Δυνατότητα επικοινωνίας με την εργασία τους από απομακρυσμένα σημεία μέσω του Διαδικτύου
 • Αξιοποίηση ειδικών κατηγοριών εφαρμογών (π.χ. τηλεμετρία, τηλε-ιατρική, location based services, κ.λ.π)
 
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved