Αρχική Σελίδα / Προϋπολογισμός
 
 Γενικές Πληροφορίες
 
 Περιεχόμενα
 
 Σχετικά Links
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Προϋπολογισμός 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί μέσω του Β' Κύκλου της Δράσης, ανέρχεται στα 9.500.000 €.

  • Το ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης για κάθε πρόταση που θα χρηματοδοτηθεί, ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης
  • Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση είναι 200.000€
  • Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά πρόταση είναι 7.000€

Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του κύκλου εργασιών της τελευταίας ολοκληρωμένης διαχειριστικής χρήσης της επιχείρησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος, θα διατεθεί με 2 κατανομές, την περιφερειακή και την κεντρική. Οι δύο κατανομές διαθέτουν από 50% του συνολικού Προϋπολογισμού, ξεκινώντας από την περιφερειακή με βάση τις ποσοστώσεις του παρακάτω πίνακα ανά περιφέρεια:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ποσοστό %
  Περιφέρεια Αττικής 22 %
  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 15 %
  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 9 %
  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 4 %
  Περιφέρεια Θεσσαλίας 6 %
  Περιφέρεια Ηπείρου 4 %
  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 6 %
  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 6 %
  Περιφέρεια Πελοποννήσου 4 %
  Περιφέρεια Κρήτης 9 %
  Περιφέρεια Ιονίου 5 %
  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 5 %
  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 5 %
  ΣΥΝΟΛΟ 100 %

Τυχόν ποσά που θα μείνουν αδιάθετα στην περιφερειακή κατανομή θα μεταφερθούν στην κεντρική κατανομή.

 
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved