Αρχική Σελίδα / Τι Επιδοτείται
 
 Γενικές Πληροφορίες
 
 Περιεχόμενα
 
 Σχετικά Links
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Τι Επιδοτείται 
 

Για κάθε σημείο ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης επιδοτείται:

 • ο αναγκαίος ραδιο-εξοπλισμός και η απαραίτητη δικτυακή υποδομή για την ανάπτυξη και λειτουργία του ασύρματου hotspot
 • η ευρυζωνική σύνδεση στο Internet

επιπλέον:

 • υπηρεσίες για τη διαχείριση του hotspot (διαχείριση χρηστών, έλεγχος πρόσβασης, χρέωση χρήσης κλπ.)
 • web site παρουσίασης του hotspot και πλοήγησης – πρόσβασης στις υπηρεσίες του
 • συνδρομές σε διάφορες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

επικουρικά:

 • δαπάνες προβολής – προώθησης του hotspot από την επιχείρηση προς το υποψήφιο πελατειακό κοινό της

Για όλες τις κατηγορίες δαπανών ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο και βαρύνει εξολοκλήρου την επιχείρηση. Οι προτεινόμενες δαπάνες στις υποβαλλόμενες προτάσεις θα αφορούν δαπάνες χωρίς ΦΠΑ.
 • Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που το φυσικό (εκτελούμενες ενέργειες) και οικονομικό (παραστατικά/ πληρωμές) αντικείμενο έχει πραγματοποιηθεί
  - μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος
  - και πριν την λήξη του έργου
  (εκτός των περιπτώσεων που ισχύουν αυστηρότεροι περιορισμοί και αναλύονται στη συγκεκριμένη Κατηγορία Δαπάνης).

Οι Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών, είναι οι εξής:

 1. Κ.Δ.(1): «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού Λειτουργίας του hotspot»
 2. Κ.Δ.(2): «Δαπάνες Λογισμικού»
 3. Κ.Δ.(3): «Τηλεπικοινωνιακές Δαπάνες Συνδρομής στο Internet»
 4. Κ.Δ.(4): «Δαπάνες Βασικών Υπηρεσιών»
 5. Κ.Δ.(5): «Ανάπτυξη Ιστοσελίδας Πρόσβασης των Χρηστών στις Υπηρεσίες του Hotspot»
 6. Κ.Δ.(6): «Ειδικές Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας»
 7. Κ.Δ.(7): «Ενέργειες Προώθησης / Προβολής»
 8. Κ.Δ.(8): «Υπηρεσίες Συμβούλων»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες ανά κατηγορία δαπάνης, τα επιμέρους όρια, και τις ειδικές προϋποθέσεις, μπορείτε να ανατρέξετε στον Οδηγό Υποβολής του Προγράμματος.

 
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved