Αρχική Σελίδα / Φάσεις Έργων
 
 Γενικές Πληροφορίες
 
 Περιεχόμενα
 
 Σχετικά Links
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Φάσεις Έργων 
 

Α' Κύκλος


Η υλοποίηση των έργων στο πλαίσιο του A' Κύκλου της Δράσης «Wireless Hotspots», πραγματοποιείται στις ακόλουθες δύο φάσεις:

Φάση 1η: Υλοποίηση (Προετοιμασία – θέση σε λειτουργία των σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης)
Μέγιστη διάρκεια: 6 μήνες

Φάση 2η: Λειτουργία (Λειτουργία των σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης - παροχή υπηρεσιών)
Ελάχιστη διάρκεια: 12 μήνες

Μέγιστη διάρκεια έργων: 24 μήνες

Β' Κύκλος


Η υλοποίηση των έργων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Β' Κύκλου της Δράσης «Wireless Hotspots», θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις:

Φάση 1η: Υλοποίηση (Προετοιμασία – θέση σε λειτουργία των σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης)
Μέγιστη διάρκεια: 6 μήνες

Φάση 2η: Λειτουργία (Λειτουργία των σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης - παροχή υπηρεσιών)
Ελάχιστη διάρκεια: 18 μήνες

Μέγιστη διάρκεια έργων: 24 μήνες

 
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved