Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα / Υλοποίηση Έργων
 
 Γενικές Πληροφορίες
 
 Περιεχόμενα
 
 Σχετικά Links
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
 Περιεχόμενα  Υλοποίηση Έργων
Συνολικές Καταχωρήσεις: 3 εγγραφές
 
Έκθεση Ολοκλήρωσης Α’ Φάσης Έργου Τελικού Αποδέκτη Α' Β' και Γ' Κύκλου

Παρέχεται το υπόδειγμα της Έκθεσης Ολοκλήρωσης Α' Φάσης των έργων της Δράσης Wireless Hotspots, καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για τη συμπλήρωσή του. ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Αιτήσεις Συμβατικής Τροποποίησης Εγκεκριμένου Έργου Α', Β' και Γ' Κύκλου

Λεπτομερείς οδηγίες και Έντυπο για την υποβολή αίτησης συμβατικής τροποποίησης, τροποποίησης χρονοδιαγράμματος ή απένταξης. ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Έκθεση Ολοκλήρωσης - Αποτελεσμάτων Έργου Τελικού Αποδέκτη Δράσης Wireless Hotspots

Υπόδειγμα, οδηγίες και απαιτούμενο τεκμηριωτικό υλικό της Έκθεσης Ολοκλήρωσης - Αποτελεσμάτων Έργου της Δράσης Wireless Hotspots, που πρέπει να υποβληθεί από τις επιχειρήσεις των οποίων έχει ολοκληρωθεί η συμβατική διάρκεια και της Β' Φάσης του έργου τους. ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
 
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved