Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα / Επίσημοι Οδηγοί - Έντυπα
 
 Γενικές Πληροφορίες
 
 Περιεχόμενα
 
 Σχετικά Links
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
 Περιεχόμενα  Επίσημοι Οδηγοί - Έντυπα
Συνολικές Καταχωρήσεις: 4 εγγραφές
 
Προκήρυξη Γ' Κύκλου Δράσης (Υπουργική Απόφαση)

Με την υπ’ αριθμ. 49391/1425 (ΦΕΚ 173/31.08.06) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών προκηρύχθηκε ο Γ’ Κύκλος της Δράσης «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για τη δημιουργία Σημείων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης». ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Οδηγός Υποβολής

Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τον υποψήφιο επενδυτή. ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Οδηγός Αξιολόγησης

Περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των υποβληθεισών προτάσεων. ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Οδηγός Υλοποίησης

Περιλαμάνονται αναλυτικές πληροφορίες για τις διαδικασίες Συμβασιοποίησης - Υλοποίησης και Ελέγχου των Έργων που θα εγκριθούν. ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
 
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved