Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα / Εξέλιξη Δράσης
 
 Γενικές Πληροφορίες
 
 Περιεχόμενα
 
 Σχετικά Links
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
 Περιεχόμενα  Εξέλιξη Δράσης
Συνολικές Καταχωρήσεις: 1 εγγραφές
 
Στάδιο Εξέλιξης Β' Κύκλου

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 28.03.2006 η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν από τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Β' Κύκλου της Δράσης Wireless Hotspots.Η υλοποίηση της Δράσης θα συνεχιστεί με τη διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων με τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις. ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
 
 Περισσότερες Κατηγορίες ...
 Προκήρυξη - Δημοσιότητα
 Υποδοχή Προτάσεων
 Αξιολόγηση Προτάσεων
 Κατάρτιση Συμβάσεων
 Υλοποίηση Έργων
 
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved