Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα / Εξέλιξη Δράσης
 
 Γενικές Πληροφορίες
 
 Περιεχόμενα
 
 Σχετικά Links
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
 Περιεχόμενα  Εξέλιξη Δράσης
Συνολικές Καταχωρήσεις: 1 εγγραφές
 
Στάδιο εξέλιξης Α' Κύκλου

Τα έργα που έχουν ενταχθεί στη Δράση Wireless Hotspots, στο πλαίσιο του Α' Κύκλου, βρίσκονται στο στάδιο της πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και της καταβολής της αναλογούσας επιχορήγησης. Στις παρακάτω κατηγορίες εμφανίζονται πληροφορίες για όλα τα επιμέρους στάδια της Δράσης. ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
 
 Περισσότερες Κατηγορίες ...
 Προκήρυξη - Δημοσιότητα
 Υποδοχή Προτάσεων
 Αξιολόγηση Προτάσεων
 Κατάρτιση Συμβάσεων
 Υλοποίηση Έργων
 
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved