Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα / Επίσημοι Οδηγοί - Έντυπα
 
 Γενικές Πληροφορίες
 
 Περιεχόμενα
 
 Σχετικά Links
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
 Περιεχόμενα  Επίσημοι Οδηγοί - Έντυπα
Συνολικές Καταχωρήσεις: 4 εγγραφές
 
Προκήρυξη Δράσης (Υπουργική Απόφαση)

Με βάση την A.Π. 12197/344/25.02.2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών προκηρύχθηκε τη Δράση «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για τη δημιουργία Σημείων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης» ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Οδηγός Υποβολής

Ο Οδηγός Υποβολής περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον υποψήφιο επενδυτή και χρήζει προσεκτικής ανάγνωσης. Επίσης μαζί με τον Οδηγό Υποβολής παρατίθενται διάφορα συμπληρωματικά έντυπα.. ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Οδηγός Αξιολόγησης

Ο Οδηγός Αξιολόγησης περιλαμβάνει το σύστημα και τα κριτήρια Αξιολόγησης των προτάσεων.. ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Οδηγός Υλοποίησης

Ο Οδηγός Υλοποίησης περιλαμβάνει τις Διαδικασίες Συμβασιοποίησης - Υλοποίησης και Ελέγχου των Έργων που θα εγκριθούν.. ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
 
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved