Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα / Υλοποίηση Έργων / Έκθεση Ολοκλήρωσης Α’ Φάσης Έργου Τελικού Αποδέκτη Α' Β' και Γ' Κύκλου
 
 Γενικές Πληροφορίες
 
 Περιεχόμενα
 
 Σχετικά Links
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Έκθεση Ολοκλήρωσης Α’ Φάσης Έργου Τελικού Αποδέκτη Α' Β' και Γ' Κύκλου
 

Η «Έκθεση Ολοκλήρωσης Α’ Φάσης» των έργων των Τελικών Αποδεκτών της Δράσης Wireless Hotspots, θα πρέπει να υποβληθεί εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την ημερομηνία συμβατικής ολοκλήρωσης της Α’ Φάσης.

Διαδικασία Υποβολής Έκθεσης Ολοκλήρωσης Α’ Φάσης

Η διαδικασία υποβολής της «Έκθεσης Ολοκλήρωσης Α’ Φάσης» αναλύεται στα εξής βήματα:

Βήμα 1ο: Ανάκτηση και συμπλήρωση του υποδείγματος «Έκθεση Ολοκλήρωσης 
                  Α’ Φάσης», σύμφωνα με τις «Οδηγίες Συμπλήρωσης Έκθεσης 
                  Ολοκλήρωσης Α’ Φάσης»

Βήμα 2ο: Συγκέντρωση του απαιτούμενου τεκμηριωτικού υλικού, σύμφωνα με 
                 τον αναλυτικό κατάλογο που παρέχεται στις «Οδηγίες Συμπλήρωσης
                 Έκθεσης Ολοκλήρωσης Α’ Φάσης»

Βήμα 3ο: Αποστολή της συμπληρωμένης Έκθεσης Ολοκλήρωσης Α’ Φάσης και 
                 του απαιτούμενου τεκμηριωτικού υλικού:

                 1. Έντυπα

                     §  ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως (συμπεριλαμβάνεται και η αποστολή με 
                         εταιρία ταχυμεταφοράς) στη διεύθυνση: 
                         Ηλιουπόλεως 2-4, Υμηττός, Αθήνα, Τ.Κ. 172 37 

                 2.  και Ηλεκτρονικά
                
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση whs@ktpae.gr.

Για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εργασιών ελέγχου της Έκθεσης Ολοκλήρωσης και του συνημμένου τεκμηριωτικού υλικού, ο φάκελος θα πρέπει να φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη:

Έκθεση Ολοκλήρωσης Α’ Φάσης για τη Δράση Wireless Hotspots

Κωδικός Σύμβασης: «c-wifi - ....»

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08/09/2006

 
 Σχετικά Αρχεία
Έκθεση Ολοκλήρωσης Α' Φάσης
Οδηγίες Συμπλήρωσης Έκθεσης Ολοκλήρωσης Α' Φάσης
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για να διαβαστούν τα αρχεία τύπου PDF χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader, έκδοση 5.05 ή νεότερη. Για να αποκτήσετε τον Adobe Acrobat Reader μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Adobe στη διεύθυνση: http://www.adobe.com

 • Ορισμένα αρχεία είναι πιθανόν να έχουν συμπιεστεί (σε μορφή ZIP) για λόγους εξοικονόμησης χώρου. Για να αποσυμπιέσετε τα αρχεία αυτά απαιτείται ένα εργαλείο αποσυμπίεσης ZIP αρχείων όπως το WinZip. Μπορείτε να αποκτήσετε το WinZip στη διεύθυνση: http://www.winzip.com
 •  
   
   
   Μηχανή Αναζήτησης
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved