Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα / Προκήρυξη - Δημοσιότητα / Προκήρυξη Β’ Κύκλου Δράσης Wireless Hotspots
 
 Γενικές Πληροφορίες
 
 Περιεχόμενα
 
 Σχετικά Links
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Προκήρυξη Β’ Κύκλου Δράσης Wireless Hotspots
 

Με την υπ’ αριθμ. 46604/1165/02.08.2005 (ΦΕΚ 1146/17.08.05) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών προκηρύχθηκε ο Β’ Κύκλος της Δράσης «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για τη δημιουργία Σημείων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης».

Η Δράση χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών και υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Στο πλαίσιο της Δράσης επιχορηγείται η ανάπτυξη και η λειτουργία σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης (wireless hotspots).

Μέσω των wireless hotspots, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν σε επισκέπτες και πελάτες, οι οποίοι κινούνται στο χώρο κάλυψής τους, ασύρματη πρόσβαση στο Internet και σε πολλές ακόμα ηλεκτρονικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Συμπληρωματικά, οι υποδομές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ασύρματα δίκτυα τοπικής πρόσβασης (WLANs) αποτελώντας μια χαμηλού κόστους και υψηλής αξιοπιστίας λύση για τις περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή ή επιθυμητή η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί μέσω του Β’  Κύκλου της Δράσης, ανέρχεται στα 9.500.000 €.

§        Το ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης για κάθε πρόταση που θα χρηματοδοτηθεί, ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης

§        Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά πρόταση είναι 200.000€

§        Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά πρόταση είναι 7.000€

Ως προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Β’ Κύκλου της Δράσης, έχει οριστεί η 21η Νοεμβρίου 2005.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Δράση, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής απλά βήματα:

1.      να ανακτήσουν (download) τους Οδηγούς Υποβολής, Αξιολόγησης και Υλοποίησης και να τους συμβουλευτούν,

2.      να ελέγξουν με προσοχή εάν καλύπτουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που αναφέρονται στην  Παράγραφο 3 του Οδηγού Υποβολής,

3.      να ενημερωθούν ειδικότερα για τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των επενδύσεων για τις οποίες μπορούν να λάβουν επιχορήγηση, στην Παράγραφο 4 του Οδηγού Υποβολής,

4.      εφόσον επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση, να ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής προτάσεων (Παράγραφος 8 του Οδηγού Υποβολής) και να αναζητήσουν την Ηλεκτρονική Φόρμα Πρότασης και τις αναλυτικές οδηγίες χρήσης της, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στον παρόντα διαδικτυακό χώρο εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.

Εκτός του ενημερωτικού υλικού που υπάρχει διαθέσιμο στον παρόντα διαδικτυακό χώρο, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναζητήσουν διευκρινίσεις σχετικά με τα ειδικά θέματα ενδιαφέροντός τους μέσω:

§         τηλεφώνου: 210 92 86 048

§         της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: whs@ktpae.gr

§        της ειδικής εφαρμογής ηλεκτρονικού helpdesk που λειτουργεί στον παρόντα διαδικτυακό χώρο.

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07/09/2005

 
 Σχετικά Αρχεία
Προκήρυξη Β' Κύκλου
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για να διαβαστούν τα αρχεία τύπου PDF χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader, έκδοση 5.05 ή νεότερη. Για να αποκτήσετε τον Adobe Acrobat Reader μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Adobe στη διεύθυνση: http://www.adobe.com

 • Ορισμένα αρχεία είναι πιθανόν να έχουν συμπιεστεί (σε μορφή ZIP) για λόγους εξοικονόμησης χώρου. Για να αποσυμπιέσετε τα αρχεία αυτά απαιτείται ένα εργαλείο αποσυμπίεσης ZIP αρχείων όπως το WinZip. Μπορείτε να αποκτήσετε το WinZip στη διεύθυνση: http://www.winzip.com
 •  
   
   
   Μηχανή Αναζήτησης
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved