Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα / Υλοποίηση Έργων / Σήμανση των χώρων εγκατάστασης των Wireless Hotspots
 
 Γενικές Πληροφορίες
 
 Περιεχόμενα
 
 Σχετικά Links
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Σήμανση των χώρων εγκατάστασης των Wireless Hotspots
 

Οι χώροι στους οποίους θα εγκατασταθούν wireless hotspots, στο πλαίσιο της Δράσης «Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης», θα πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση ύπαρξης - λειτουργίας αυτών.

1. Τεχνικές Προδιαγραφές


Η σήμανση των χώρων λειτουργίας των wireless hotspots, αφορά στην τοποθέτηση ειδικού σήματος, το οποίο θα καταδεικνύει τη λειτουργία και τη δυνατότητα χρήσης των wireless hotspots.

Το ειδικό σήμα θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

 1. ΜΕΓΕΘΟΣ
  Το μέγεθος του ειδικού σήματος λειτουργίας των hotspots θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι αυτό είναι σαφώς ορατό και ευδιάκριτο στον καλυπτόμενο χώρο.
 2. ΕΜΒΛΗΜΑΤΑ
  Το ειδικό σήμα θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα εμβλήματα, με την σειρά που αναφέρονται παρακάτω: 
  Ø το έμβλημα της ελληνικής σημαίας, 
  Ø το έμβλημα του Επιχειρησιακού Προγράμματος
        «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΚτΠ)
  Ø το ευρωπαϊκό έμβλημα

  Πιο συγκεκριμένα:

  § Τα 3 προαναφερθέντα εμβλήματα θα πρέπει να τοποθετηθούν στην
        κάτω αριστερή πλευρά του σήματος.
  § Κατά μήκος και πάνω από τα εμβλήματα θα πρέπει να τοποθετηθεί η
       φράση «Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 - 2006»
  § Κατά μήκος και κάτω από τα εμβλήματα θα πρέπει να τοποθετηθεί η
       φράση «ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
       ΕΝΩΣΗ
  ».

  Τα 3 αυτά εμβλήματα και οι εν λόγω φράσεις θα πρέπει αθροιστικά να καταλαμβάνουν το 15% της συνολικής επιφάνειας του σήματος.

  § 
  Στο κέντρο του σήματος θα πρέπει να τοποθετηθεί το λογότυπο της
       Δράσης  “Wireless Hotspots” και κάτω από αυτό ο τίτλος:
      «Σημείο Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης».

  Το λογότυπο της Δράσης και η εν λόγω φράση θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 50% της συνολικής επιφάνειας του σήματος.

      3. ΧΡΩΜΑΤΑ
      Το ειδικό σήμα θα πρέπει να είναι έγχρωμο και να διαθέτει:
   Øλευκό background σε όλη την επιφάνειά του
   Ø σκούρο μπλε χρώμα γραμματοσειράς.

2. Τοποθέτηση και Διάρκεια
Η τοποθέτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας των wireless hotspots που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Δράσης, είναι υποχρεωτική.
Πιο συγκεκριμένα:
§ Για κάθε ένα wireless hotspot που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει υποχρεωτικά
     να αναρτηθεί ένα (1) τουλάχιστον ειδικό σήμα λειτουργίας αυτού, σε σημείο του
     καλυπτόμενου χώρου, το οποίο θα είναι:
   Ø κεντρικό (π.χ. reception, είσοδος)
   Øεμφανές
   Øσταθερό
§ Το ειδικό σήμα θα πρέπει να παραμείνει αναρτημένο στους χώρους λειτουργίας
     των hotspots τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Υπόδειγμα του ειδικού σήματος λειτουργίας των wireless hotspots, καθώς και τα εμβλήματα  που θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτό, βρίσκονται διαθέσιμα και μπορούν να ανακτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή στα links στο τέλος της σελίδας.


 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28/06/2005

 
 Σχετικά Αρχεία
Υπόδειγμα Σήμανσης
Έμβλημα Ελληνικής Σημαίας
Έμβλημα Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚτΠ
Ευρωπαϊκό Έμβλημα
Λογότυπο Wireless Hotspots
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για να διαβαστούν τα αρχεία τύπου PDF χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader, έκδοση 5.05 ή νεότερη. Για να αποκτήσετε τον Adobe Acrobat Reader μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Adobe στη διεύθυνση: http://www.adobe.com

 • Ορισμένα αρχεία είναι πιθανόν να έχουν συμπιεστεί (σε μορφή ZIP) για λόγους εξοικονόμησης χώρου. Για να αποσυμπιέσετε τα αρχεία αυτά απαιτείται ένα εργαλείο αποσυμπίεσης ZIP αρχείων όπως το WinZip. Μπορείτε να αποκτήσετε το WinZip στη διεύθυνση: http://www.winzip.com
 •  
   
   
   Μηχανή Αναζήτησης
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved