Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα / Υποδοχή Προτάσεων / Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής των Δικαιολογητικών Συμμετοχής
 
 Γενικές Πληροφορίες
 
 Περιεχόμενα
 
 Σχετικά Links
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής των Δικαιολογητικών Συμμετοχής
 

Έληξε την Παρασκευή 08.10.2004 η προθεσμία παραλαβής των απαραίτητων Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Wireless Hotspots από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Με την παραλαβή των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, ουσιαστικά ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος, ενώ παράλληλα οριστικοποιείται ο αριθμός των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, του συνολικά και ανά πρόταση αιτούμενου προϋπολογισμού και των υπό κατασκευή hotspots.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία συμμετοχής, η ανταπόκριση των επιχειρήσεων ξεπέρασε σε μεγάλο βαθμό τους αρχικούς στόχους του Προγράμματος Wireless Hotspots.

Η υλοποίηση του Προγράμματος θα συνεχιστεί με τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων των επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενισχυθούν για τη δημιουργία και λειτουργία Wireless Hotspots.

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/10/2004

 
 
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved