Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα / Υλοποίηση Έργων / Έκθεση Ολοκλήρωσης - Αποτελεσμάτων Έργου Τελικού Αποδέκτη Δράσης Wireless Hotspots
 
 Γενικές Πληροφορίες
 
 Περιεχόμενα
 
 Σχετικά Links
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Έκθεση Ολοκλήρωσης - Αποτελεσμάτων Έργου Τελικού Αποδέκτη Δράσης Wireless Hotspots
 

Αναφορικά με τη διαδικασία ολοκλήρωσης των έργων (συμβατικός χρόνος Α' &ι Β' Φάσης Έργου) στο πλαίσιο της Δράσης Wireless Hotspots, θα πρέπει να υλοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες εκ μέρους των Τελικών Αποδεκτών των ενισχυόμενων έργων :

Διαδικασία Υποβολής Έκθεσης Ολοκλήρωσης – Αποτελεσμάτων Έργου

Η διαδικασία αναλύεται στα εξής βήματα:

Βήμα 1ο:   Ανάκτηση και συμπλήρωση του υποδείγματος «Έκθεση Ολοκλήρωσης –  Αποτελεσμάτων Έργου Τελικού  Αποδέκτη», σύμφωνα με τις «Οδηγίες Συμπλήρωσης Έκθεσης Ολοκλήρωσης Έργου»

Βήμα 2ο:   Συγκέντρωση του απαιτούμενου τεκμηριωτικού υλικού, σύμφωνα με τον αναλυτικό κατάλογο που παρέχεται στο αρχείο «Κατάλογος Τεκμηριωτικού Υλικού»

Βήμα 3ο:  Αποστολή της συμπληρωμένης Έκθεσης Ολοκλήρωσης και του
                  απαιτούμενου 
τεκμηριωτικού υλικού:

  1. Έντυπα
   ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως (συμπεριλαμβάνεται και η αποστολή με εταιρία ταχυμεταφοράς) στη διεύθυνση:
          
    Ηλιουπόλεως 2-4, Υμηττός, Αθήνα, Τ.Κ. 172 37

  2. και Ηλεκτρονικά
   στην ηλεκτρονική διεύθυνση whs@ktpae.gr 

O φάκελος θα πρέπει να φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη:


Δράση Wireless Hotspots
Έκθεση Ολοκλήρωσης – Αποτελεσμάτων Έργου
Κωδικός Σύμβασης: «c-wifi-XXX»

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23/04/2007

 
 Σχετικά Αρχεία
Έκθεση Ολοκλήρωσης - Αποτελεσμάτων Έργου
Οδηγίες Συμπλήρωσης Έκθεσης Ολοκλήρωσης Έργου
Κατάλογος Τεκμηριωτικού Υλικού
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Νόμιμου Εκπροσώπου
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για να διαβαστούν τα αρχεία τύπου PDF χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader, έκδοση 5.05 ή νεότερη. Για να αποκτήσετε τον Adobe Acrobat Reader μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Adobe στη διεύθυνση: http://www.adobe.com

 • Ορισμένα αρχεία είναι πιθανόν να έχουν συμπιεστεί (σε μορφή ZIP) για λόγους εξοικονόμησης χώρου. Για να αποσυμπιέσετε τα αρχεία αυτά απαιτείται ένα εργαλείο αποσυμπίεσης ZIP αρχείων όπως το WinZip. Μπορείτε να αποκτήσετε το WinZip στη διεύθυνση: http://www.winzip.com
 •  
   
   
   Μηχανή Αναζήτησης
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved