Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα / Υποδοχή Προτάσεων / Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής Δικαιολογητικών Συμμετοχής Γ' Κύκλου
 
 Γενικές Πληροφορίες
 
 Περιεχόμενα
 
 Σχετικά Links
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής Δικαιολογητικών Συμμετοχής Γ' Κύκλου
 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των έντυπων Δικαιολογητικών Συμμετοχής των επιχειρήσεων που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά πρόταση, ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Γ' Κύκλου της Δράσης Wireless Hotspots.

Η υλοποίηση του Γ' Κύκλου της Δράσης θα συνεχιστεί με τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων των επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενισχυθούν για τη δημιουργία και λειτουργία Wireless Hotspots.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, ο πίνακας των εγκεκριμένων έργων θα αναρτηθεί στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και παράλληλα όλες οι επιχειρήσεις που υπέβαλλαν επενδυτικό σχέδιο στο πλαίσιο της Δράσης θα ενημερωθούν επισήμως για τα αποτελέσματα αξιολόγησης της πρότασής τους.

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13/11/2006

 
 
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved