Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα
 
 Γενικές Πληροφορίες
 
 Περιεχόμενα
 
 Σχετικά Links
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Έκθεση Ολοκλήρωσης - Αποτελεσμάτων Έργου Τελικού Αποδέκτη Δράσης Wireless Hotspots

Υπόδειγμα, οδηγίες και απαιτούμενο τεκμηριωτικό υλικό της Έκθεσης Ολοκλήρωσης - Αποτελεσμάτων Έργου της Δράσης Wireless Hotspots, που πρέπει να υποβληθεί από τις επιχειρήσεις των οποίων έχει ολοκληρωθεί η συμβατική διάρκεια και της Β' Φάσης του έργου τους. ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Υποστήριξης Δράσης Wireless Hotspots

Ενμημερωθείτε για το πως μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με το Γραφείο Υποστήριξης της Δράσης Wireless Hotspots ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Έκθεση Ολοκλήρωσης Α’ Φάσης Έργου Τελικού Αποδέκτη Α' Β' και Γ' Κύκλου

Παρέχεται το υπόδειγμα της Έκθεσης Ολοκλήρωσης Α' Φάσης των έργων της Δράσης Wireless Hotspots, καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για τη συμπλήρωσή του. ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Αιτήσεις Συμβατικής Τροποποίησης Εγκεκριμένου Έργου Α', Β' και Γ' Κύκλου

Λεπτομερείς οδηγίες και Έντυπο για την υποβολή αίτησης συμβατικής τροποποίησης, τροποποίησης χρονοδιαγράμματος ή απένταξης. ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Σήμανση των χώρων εγκατάστασης των Wireless Hotspots

Παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες για τη σήμανση των χώρων λειτουργίας των wireless hotspots που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Δράσης. ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
 
 Β΄ Κύκλος
Οδηγός Υλοποίησης
 
 Γ' Κύκλος
Οδηγός Υποβολής
Οδηγός Αξιολόγησης
Οδηγός Υλοποίησης
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved